Skip to content

Stempel notaris

Stichting Norbau

Stichting Norbau heeft als doel het promoten, uitvoeren en verder ontwikkelen van de CITYMAP methodiek. Dit gebeurt door onderzoek, workshops en opdrachten. De stichting werkt overwegend in de culturele en onderwijs sector en soms met particulieren.

Stichting NORBAU heeft als doel (statuten):

  1. Het ontwikkelen, uitvoeren en promoten van workshops in het kader van cultuur, educatie binnen het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) gericht op de (eigen) omgeving.
  2. Het vergroten van het cultureel educatief aanbod van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed.
  3. Het ontwikkelen en uitvoering geven aan andere methodieken waarbij door middel van beeldende kunst wordt gewerkt aan het bewustwordingsproces. Onder deze methodiek is ook de ‘CITYMAP-methodiek’, een formule waarmee jonge leerlingen worden aangezet bewust te kijken naar hun eigen omgeving en oplossingsgericht te werken door middel van beeldende kunst.
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  5. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van workshops en kunstopdrachten.

Statuten Stichting Norbau

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en bestaat uit:  Inge Willems (voorzitter), Cor Jabaaij (penningmeester) en J.E. Helder (secretaris)

In oktober 2021 worden , naast de huidige voorzitter, drie nieuwe bestuursleden benoemd, waaronder een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester.

Per 1 oktober 2021 bestaat het bestuur uit:
Inge Willems (voorzitter)
Charlotte Schrameijer (secretaris)
Hans van den Ban (penningmeester)
Joke J. Hermsen
Cor Jabaaij wordt per 1 oktober 2021 administratief medewerker zonder stemrecht.
Het nieuwe bestuur zal in 2021 het WBTR overzicht maken  (WBTR=Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).

Stichting Norbau werkt op projectbasis met beeldende kunstenaars  Baukje Spaltro als artistiek leider en met vrijwilligers.
Norbert Wille blijft verbonden aan onze stichting als extern adviseur.

ANBI

Stichting Norbau heeft een culturele ANBI status.  Donaties en giften zijn hierdoor aftrekbaar voor de belastingdienst. Ons RSIN nummer is 822681808

AFK fonds

Stichting Norbau is mede mogelijk gemaakt door het AFK.