Skip to content

Komende beeldende kunst projecten


2021-2023 City Sphere Amsterdam 750 

Sinds het oprichtingsjaar 2009 zet de stichting zich in voor meer bewustwording en actieve verbeelding van de stedelijke woon- en leefomgeving. 

Terug naar de eigen stad Amsterdam – Na jaren van pilots en onderzoek in het onderwijs en kunstdomein en het succes van Co-creatie wil stichting Norbau zich vanaf nu actiever inzetten voor bewustwording van Amsterdam, de stad waar Norbau gevestigd is. Bij jong en oud. Hiervoor gaat de stichting het kunstproject City Sphere Amsterdam 750 jaar van Baukje Spaltro realiseren en gaan samenwerken met wijkbewoners en wijkgebruikers en andere lokale spelers.

City Sphere Amsterdam 750 zal bestaan uit:
2021: City Sphere Zuidas – pilot Co-creatie in City Spheres
2022: City Sphere IJburg
2023: City Sphere Nieuw West
2024: City Sphere Noord
2025: City Sphere Amsterdam 750

Per wijk realiseert Spaltro een City Sphere: met een wolk, een discours en Co-creatie. Elke City Sphere bestaat uit een geschilderde installatie in de vorm van een wolk, bestaande uit dagelijks geschilderde ‘getuigenissen’ van gebouwen, schaduwen, bomen uit die wijk op dat moment. Voor ‘het lokale gesprek’ werkt Spaltro samen met deskundigen op het gebied van sociale cohesie en sociaal kapitaal, zoals filosofen, psychiaters, urbanisten of onderzoekers. Spaltro nodigt  bewoners, scholieren, bezoekers en andere actoren van de wijk uit om samen een Co-creatie werk te maken over de wijk.

Gerealiseerde workshops, projecten en adviestrajecten  – selectie


Citymap Workshops 

TopDek

Getekende Enquête tijdens Open Monumentendag 2009

Candymap
Citymap ter bewustwording van voedsel – Basisonderwijs/OBA 2009

Trashmap
Citymap ter bewustwordingen zwerfvuil – VMBO  2010


Citymap i.h.k.v. Haarlemse Kunstlijn 2009

Horizon Huygens
Citymap bewustwording omgeving – Huygens College VMBO 2011

Horizon LUCA
Citymap bewustwording omgeving – LUCA College praktijkonderwijs 2011

Horizon ALTRA
Citymap bewustwording omgeving – ALTRA College/OBA 2011

MyCity Huygens
Citymap bewustwording eigen stad – Huygens VMBO 2012

Tekendialogen PANORAMA RETORT
Tekendialogen voor bewustwording van de eigen wijk als leefomgeving – 2010/2017

Oosterleek
Citymap bewustwording Culturele Erfgoed – Provincie Noord-Holland 2011

Spoorenburg
Citymap workshops psychiatrie – Amsterdam, Hilversum, Arnhem en Leeuwarden 2011/2018


Citymap Projecten

Coastmapping

Citymap bewustwording kustlijn in 6 Kustgemeenten – Cultuurcompagnie 2011


Citymap Advies

Citymap Advies
Advies ontwikkeling tekenvragen en Citymap toepassing bij Co-Creatie Kunsttrajecten – 2010/2018