Skip to content

 

Citymap Methodiek

Een Citymap interventie is gericht op (buurt-)participatie en gaat om bewustwording, het opnieuw beleven van de directe omgeving.

Door eerst in gedachten deze af te tasten, leren we bewust te kijken naar de omgeving om vervolgens onze waarnemen over de omgeving te tekenen.

Hoe ervaart een ieder de eigen omgeving? Wat is leuk, en wat kan beter? En hoe vertaalt iedereen dit in een tekening? Het samen tekenen leidt tot informele communicatie en nieuwe inzichten (initiatieven en contacten).

Bij een Citymap interventie staat steeds een duidelijke tekenvraag centraal. De vraag slaat op de directe omgeving en wordt afgestemd met de doelgroep. De interventie bestaat uit het tekenend beantwoorden van de tekenvraag. Zo ontstaat vaak een schematische weergave van de vraagstelling, deze noemen we een Citymap.

Bewustwording over de omgeving ontstaat door samen in een tafelkleed te tekenen en hierover in dialoog te gaan.

Een Citymap interventie kan een beeldende kunst project zijn of een cultuur educatieve workshop (onderwijs of welzijnsorganisaties). Elke interventie is op maat gemaakt. Vanaf 2021 zet de stichting zich in om het beeldende  kunst project City Sphere Amsterdam 750 te realiseren. Zie onder aanbod en projecten voor voorbeelden.

Doel

Het leren kijken naar hetgeen je omringt, bewustwording van de eigen omgeving, en de eigen rol/plek hierin. Het aansporen tot creatief denken, tot reflectie en aanzetten tot eigen initiatief. Kennismaking met discipline beeldende kunst, schilderen, tekenen, cultureel erfgoed. Het medium tekenen inzetten ter bevordering van buurtparticipatie, samenwerken en bewustzijn. Maakt zichtbaar dat zelfs een klein gebaar groot effect kan hebben.