Skip to content

huisjes

Beleid

Stichting Norbau is een kleine stichting die jaarlijks haar beleid bepaalt. We ontwikkelen zogenaamde ‘interventies’ op basis van de Citymap methodiek. Dit zijn zowel beeldende kunst projecten als op maat ontwikkelde dialogen, workshops of adviestrajecten.
Onder projecten een selectie van  onze (gerealiseerde) activiteiten.

De stad is in onze ogen een zelfgecreëerde plek, waarin elke bewoner/gebruiker deelnemer is en daarmee een actieve factor. Met onze projecten nodigen we deelnemers uit goed naar de eigen stad en wijk te kijken om zo bewust te worden van de individuele rol in het geheel. Dit doen we door middel van artistieke methodes waarin we deelnemers aansporen tot creatief denken, tot reflectie en om samen te creeëren.

Participatie, ontwikkeling en bewustwording van de eigen positie binnen de directe omgeving staan voor ons centraal. We streven naar een inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen. Een stedelijke omgeving met meer lokale inspraak, groeiend sociaal kapitaal, lokale samenwerking, positieve mentale gezondheid en een beschermde authentiek lokale identiteit van de eigen wijk.

Met onze Citymap methodiek verbeelden en verkennen we de omgeving waarin de deelnemers leven of werken. Een essentieel onderdeel hiervan is het snel tekenen. Hierdoor wordt hetgeen in ‘het hoofd’ afspeelt en ons omringt zichtbaar en tastbaar en daardoor bespreekbaar en meer maakbaar. We geloven dat zelfs een klein gebaar als een tekening een groot effect kan hebben.

 

 

Beleidsplan 2021-2023

De komende jaren, tussen 2021 en 2023, gaan we verder met het implementeren van de Citymap methodiek en Co-creatie in verschillende wijken van Amsterdam. Projectleider Baukje Spaltro zal City Sphere Amsterdam 750 realiseren, met als basis haar
City Spheres project. Met City Spheres verbeeldt Spaltro de onzichtbare ziel van een wijk, als pleidooi voor een authentieke en inclusieve wijk. In verschillende wijken van Amsterdam zal Spaltro haar project uitrollen. Elke City Sphere gaat een dialoog in de wijk aan en creëert een actieve lokale gemeenschap. Hiervoor zal stichting Norbau samenwerken met verschillende lokale partners uit het onderwijs, de cultuursector en andere spelers uit de wijk.
Stg Norbau beleidsplan 2021-2023

 

Beleidsplan 2015-2020

Ons beleid heeft zich gericht op op innovatie en kwaliteit van de Citymap methodiek. Onze Citymap methodiek hebben we verder kunnen ontwikkelen tot Co-creatie, als nieuwe Citymap toepassingen in het culturele en sociale domein. 
Stg Norbau Beleidsplan 2015-2020

Zo hebben we ons aanbod in relatie tot de cultuur- en onderwijssector onderzocht in Noord-Holland.  
2018  onderzoek cultuureducatie in provincie Noord-Holland

We hebben een nieuwe website, huisstijl en een nieuw zwart/wit logo.

Onze financiële jaarverslagen zijn aan te vragen via info@norbau.nl